Här kommer en lista över vanliga begrepp som styrman svänger sig med vid långbåtsrodd, Är du på gång att vara med och ro för första gången, så kan det vara bra att läsa igenom dessa redan nu.

"Styrbord"
Den sida av båten som styråran sitter på.

"Taktroddare"
Det roddarpar som sitter närmast styrman, med ett vitt band och ett vitt kryss på årbladet. Styrbords taktroddare är huvudtaktroddare.

”Fäll årorna”
Årorna fälls ner till vågrätt läge i håarna, årbladen hålls hela tiden horisontella.

”Res årorna”
Med början från fören reses årorna och fattas med ytterhanden överst. Årbladen hålles i båtens längdriktning.

”Framåt – RO”
På ”framåt” böjer man sig framåt, vrider ner årbladen lodrätt utan att doppa dem. På ”RO” börjar man ro.

”Bakåt – RO”
På ”bakåt” böjer man sig bakåt, vrider ner årbladen lodrätt utan att doppa dem. På ”RO” börjar man ro bakåt (mynna).

”Ligg”
Rodden avbryts, årorna hålls stilla horisontellt ovanför vattnet. Detta är ett återgångsläge innan nya kommandon ges.

”Sätt i”
Båten bromsas genom att årorna sätts i vattnet. Sätt ned åran försiktigt, vrid årbladet så att det inte skär ner i vattnet.

Kommentera

Publiceras ej