Nu närmar vi oss musikrodden och Lysnatta!!
 
Sista lördagen i augusti, som i år infaller den 25 augusti genomförs de två traditionerna "musikrodden" och "Lysnatta"!
 
Musikrodd på Bodaån 
Skutskärs Musikkår färdas och spelar i Nettingen längs Bodaån, med start från Rotskärs stugområde kl 16.30, en kortare konsert hålls vid Skutskärsbadet nedanför Willys kl 17, och därefter återfärd till Rotskär. (Arrangemanget sker i samarbete mellan Elfkarleby Kyrkbåtsroddare och Skutskärs Musikkår.)
 


Lysnatta, med fackelrodd
Nettingen ros med tända facklor från Kullens fiskeläge uppströms Dalälven mot båthuset på Sand i Älvkarleby. Rodden startar vid mörkrets inbrott cirka kl 21. (OBS: Musikkåren medverkar inte vid fackelrodden.) Vid båthuset ordnas med "gäspe", vi ställer upp långbord och tänder ljus och grillen. Ta med matsäck och kom!!

Tänd gärna ljus, eldar och marschaller längs vägen, och använd gärna reflex/ficklampa om du rör dig längs vägarna.
 
 
Det finns fortfarande plats för roddare till båda arrangemangen, hör av Dig om Du vill vara med och ro!